لیلا بیرامی

سال شروع فعالیت : 1381
اساتید : استاد مهدی خداپناه و استاد محمد باقر آقامیری
سوابق هنری :
عضو سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی کشو ر –
عضو مرکز توسعه هنر های تجسمی ایرا ن –
مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری آرام جان و تدریس در این موسسه به مدت – 15 سا ل
صاحب امتیاز برند هونرین در زمینه تولید صنایع دستی با نقاشی سنتی ایران ی –
برگزاری – 3 نمایشگاه انفرادی در داخل کشور از سال 1378 تا کنون
برگزاری – 3 نمایشگاه خارجی:
نمایشگاه انفرادی در قطر، آبان ▪ 1393
نمایشگاه انفرادی به همراه کارگاه آموزشی در دانشگاه میخاییل شلوخوف روسیه، آبان ▪ 1391
نمایشگاه گروهی هفته فرهنگ ایران در کشور بلاروس، خرداد ▪ 1389
سرپرستی گروه هنری تذهبب آرام جان و برگزار ی ش ش نمایشگاه تذهیب به همراه این گروه . ) برج میلاد ) اردیبهشت ماه –
1390 ( ، فرهنگسرای معرفت ) مرداد ماه 1390 ( ، فرهنگسرای شفق )آذر 1393 ( ، فرهنگسرای معرفت )دی ماه 1394 ، )
اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )تیر 6139 (، فرهنگسرای فردوس ) دی ماه 97 )
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی از جمله: هفتمین دوسالانه نگارگری ، گذر نخبگان، نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه –
پایدار و .. .
کسب رتبه اول رشته تذهیب در نمایشگاه فرهنگی هنری دانشگاه های آزاد اسلامی در سال – 1390
کسب رتبه اول رشته تذهیب در نمایشگاه فرهنگی هنری دانشگاه های آزاد اسلامی در سال – 1389
کسب مقام اول رشته تذهیب در نمایشگاه هنری، زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تکریم از مقام کارگر –
1387

ساخته های لیلا بیرامی